Thông tin cá nhân

Doanh nghiệp đang đau đầu với hàng trăm đơn hàng đến từ nhiều nguồn khác nhau như hàng chục landing page, hàng chục website khác nhau. Không thể quản lý được đầu vào đơn hàng từ các nhân viên Marketing và Sale hoặc chỉ quản lý đơn giản trên Excel dễ bị mất dữ liệu.

Trong khi đó không thể quản lý được lượng tiền đã chạy quảng cáo hàng ngày mà nhân viên đã sử dụng. Lãnh đạo công ty rất khó thống kê được lượng đơn hàng và tương ứng với số tiền quảng cáo đã chi, rất khó có thể đưa ra chiến lược mới theo dõi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm