Các bài viết về AI và xử lý ảnh

2023.04.07
3 dự đoán AI cho năm 2023 và hơn thế nữa, theo một chuyên gia AI

Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã chứng kiến ​​sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. […]

2022.12.06
Trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ khách hàng và tại sao bạn cần nó

Sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo tiền đề cho việc tăng hiệu quả giữa các […]

2021.06.01
Trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý hình ảnh

Việc sử dụng hiệu quả dữ liệu phi cấu trúc từ một lượng lớn dữ liệu hình ảnh và giọng […]

Giới thiệu

Chúng tôi có kinh nghiệm trong phát triển các dự án E-commerce, phần mềm quản lý, Mobi app, các dự án outsource. Với những công nghệ mới nhất hiện nay.

Tìm kiếm