BEIT XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN CHO ĐỐI TÁC G18

BEIT XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN CHO ĐỐI TÁC G18

Hệ thống quản lý bất động sản được BEIT phát triển trên nền tảng nestjs và nextjs cho phần frontend và backend cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu postgreSQL cho cơ sở dữ liệu. Hệ thống giúp người dùng quản lý nội dung, cho phép nhiều người đóng góp tạo, chỉnh sửa và xuất bản. Nội dung trong hệ thống thường được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và được hiển thị trong lớp trình bày dựa trên một tập hợp các mẫu như một trang web.

I. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

Hệ thống quản lý bất động sản là một công cụ phần mềm hay còn gọi là nền tảng trực tuyến được thiết kế để lưu trữ và quản lý nội dung trên trang web hoặc ứng dụng trực tuyến. Hệ thống được BEIT phát triển cho đối tác G18 trong việc quản lý người dùng mua bán bất động sản trên sàn, giúp đối tác G18 dễ dàng quản lý thông tin khách hàng và các nội dung được đăng tải trên website.

Hình ảnh dashboard hệ thống quản lý bất động sản

II. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Các chức năng của hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều khiển, và tối ưu hóa các hoạt động trong hệ thống. Hệ thống website chốt bất động sản cho phép người dùng thao tác các chức năng về quản lý người dùng, đăng tin, nạp tiền vào tài khoản, quản lý tài khoản và quản lý tin trong hệ thống. Dưới đây là chi tiết các chức năng của hệ thống:

1. Quản lý đăng tin bất động sản

 • Đăng tin: Hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết về các tin bất động sản cần đăng trên website bao gồm thông tin tên chủ nhà, số điện thoại, loại bất động sản cần bán/ cần thuê, … Bộ lọc tìm kiếm theo các trường thông tin giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm. Tính năng chỉnh sửa giúp người dùng dễ dàng cập nhật lại thông tin chính xác. Đồng thời tính năng xem lịch sử, xem note (ghi chú), xem danh sách được chia sẻ, danh sách xem nhà và danh sách đấu giá cũng được tích hợp trong hệ thống. Điều này giúp nhân viên chăm sóc khách hàng tiếp cận thông tin quan trọng một cách nhanh chóng, hiệu quả và dễ dàng thực hiện việc chăm sóc khách hàng.
 • Public tin: hệ thống cho phép người quản lý quản lý tin trên website của mình bằng cách cho phép chọn lọc tin bất động sản nào đủ điều kiện được public trên website đồng thời tính năng xóa giúp người dùng dọn dẹp những tin tức spam khỏi hệ thống.
 • Import excel: tính năng import cho phép người dùng tải file excel tin bất động sản lên hệ thống một cách nhanh chóng mà không cần thực hiện việc nhập dữ liệu quá nhiều lần. 

2. Quản lý tài khoản 

Với chức năng quản lý tài khoản hệ thống cho phép người dùng có thể lưu trữ và thêm mới tài khoản bằng cách nhập đầy đủ các trường thông tin bao gồm họ tên, email, role user, sàn hoạt động ….

 Bên cạnh đó, tính năng chỉnh sửa và đổi mật khẩu dễ dàng thay đổi cập nhật và nhanh chóng, đồng thời tính năng khóa tài khoản cũng được tích hợp trong hệ thống giúp người có thể thực hiện khóa tài khoản theo yêu cầu khách hàng khi nhận thấy tài khoản của mình có điều bất thường. 

Bộ lọc tìm kiếm theo các trường thông tin giúp nhà quản lý dễ dàng trong việc tìm kiếm thông tin tài khoản. Điều này giúp nhà quản lý dễ dàng truy cập và cập nhật thông tin người dùng một cách thuận tiện.

3. Quản lý sàn

Hệ thống cho phép lưu trữ, tạo mới và quản lý thông tin về các sàn. Bên cạnh đó, tính năng chỉnh sửa và cập nhật dễ dàng, nhanh chóng. Tìm kiếm thông tin về các sàn thuận tiện theo các trường thông tin. Từ đó giúp dễ dàng thấy được sự phát triển, mở rộng quy mô theo từng giai đoạn hoạt động.

Các sàn trên hệ thống sẽ liên kết với nhau qua sự quản lý sàn của hệ thống. Khi người dùng thực hiện đăng tin tức trên các sàn khác nhau, thông tin bài đăng trên các sàn sẽ được cập nhật trong hệ thống bất động sản. Người dùng thực hiện tìm kiếm, đặt lịch và liên hệ … trên các sàn thì các thông tin liên quan tới việc tìm kiếm, đặt lịch, liên hệ … của khách hàng sẽ được hiển thị trên hệ thống phần mềm mà các sàn khác không thể thấy được. Hệ thống sẽ trực tiếp quản lý các thông tin liên quan tới khách hàng. Đây chính là sự liên kết giữa các sàn được tạo ra trong hệ thống.

 • Quản lý dự án

Các dự án về bất động sản sẽ được quản lý trên hệ thống, giúp người quản lý dễ dàng quản lý được các dự án bất động sản đang được triển hay các dự án sắp được triển khai và có nhu cầu bán, nhu cầu cho thuê, đồng thời quản lý được các thông tin về đấu giá và xem nhà của khách hàng có nhu cầu. 

 • Quản lý dự án: Tương tự như chức năng quản lý sàn, quản lý dự án cho phép lưu trữ, tạo mới và quản lý thông tin về các dự án bất động sản đang có nhu cầu bán và nhu cầu cho thuê. Tính năng chỉnh sửa và cập nhật thông tin dễ dàng, đồng thời tìm kiếm thông tin dự án theo chủ đầu tư và tên dự án giúp người quản lý thuận tiện xong việc tìm kiếm.
 • Đấu giá và xem nhà: hệ thống lưu trữ thông tin đăng tin đấu giá của người dùng và thông tin liên hệ xem nhà của khách hàng. Cho phép người dùng export file excel theo điều kiện mã tin, dự án, loại yêu cầu và ngày yêu cầu. 

4. Quản lý tin đăng bất động sản 

Quản lý tin đăng bất động sản trong hệ thống sẽ bao gồm các phần quản lý phí đăng tin, quản lý các gói tin, quản lý gói mua của khách hàng và cuối cùng là phần quản lý tin đăng bất động sản trên sàn.

 • Quản lý phí đăng tin: các loại phí của từng gói tin và các loại phí khác sẽ được lưu lại và quản lý một cách dễ dàng trên hệ thống. Hệ thống cung cấp tính năng tìm kiếm thông qua các trường thông tin như tên phí, loại phí và gói tin. Tính năng chỉnh sửa nhanh chóng giúp người dùng cập nhật và thay đổi thông tin dễ dàng của các loại phí.
 • Quản lý gói tin: hệ thống cho phép tạo mới và quản lý các gói đăng tin trên hệ thống, danh sách các phí đăng tin và giá của từng loại phí của từng gói sẽ khác nhau. Bên cạnh đó tính năng chỉnh sửa gói tin thuận tiện và dễ dàng, đồng thời hệ thống cũng tích hợp tính năng cho phép tắt hoạt động của gói tin, không cho phép gói tin hiển thị trên hệ thống website khi cần.
 • Quản lý gói mua khách hàng: các gói tin của khách hàng đã mua sẽ được lưu trữ và hiển thị trong hệ thống, người quản lý có thể dễ dàng quản lý được các gói tin mà khách hàng đã mua, trạng thái thanh toán của gói mua, thời gian đăng ký mua gói và thời gian gói hết hiệu lực. Bên cạnh đó tính năng export file excel theo các điều kiện họ tên, ID khách hàng, trạng thái đơn hàng, và thời gian giúp người dùng có thể dễ dàng tải file xuống và tổng hợp các thông tin.
 • Quản lý tin đăng: hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý tất cả các tin đăng của khách hàng, tính năng phê duyệt và hủy đăng tin sẽ được thực hiện trong hệ thống. Tính năng phê duyệt cho phép tin đang chờ được phê duyệt sẽ được hiển thị trên màn hình website và hủy đăng tin khi những tin tức chưa đủ điều kiện được hiển thị.

5. Quản lý giao dịch 

Với  chức năng quản lý giao dịch, hệ thống giúp người quản lý có thể dễ dàng quản lý các gói nạp tiền, các giao dịch trong hệ thống và quản lý đối soát với các giao dịch đã thực hiện.

 • Quản lý gói nạp tiền: Hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý các gói nạp tiền của khách hàng, Bên cạnh đó, tính năng chỉnh sửa và cập nhật dễ dàng, nhanh chóng. 
 • Quản lý giao dịch: Lịch sử giao dịch khi nạp tiền tài khoản và thanh toán các loại phí sẽ được quản lý và hiển thị tại đây. Nhà quản lý có thể export file excel theo các điều kiện lọc như họ tên, trạng thái, loại giao dịch, mã giao dịch và thời gian. Điều này nhà quản lý có thể theo dõi các giao dịch tài chính đã diễn ra, đảm bảo tính chính xác của thông tin và dễ dàng tổng hợp các dữ liệu.
 • Quản lý đối soát: tại phần quản lý đối soát này, hệ thống sẽ quản lý đối soát các giao dịch nạp tiền thông qua VNpay, để đảm bảo giao dịch của khách hàng được thực hiện thành công và giao dịch được lưu lại trong hệ thống. Hệ thống cho phép export file excel theo điều kiện trạng thái và ngày thanh toán. Bằng cách thực hiện quản lý đối soát một cách chặt chẽ, người quản lý có thể phát hiện và giải quyết các sai sót, không khớp, hoặc lỗi hệ thống kịp thời. Điều này giúp tăng tính đáng tin cậy của hệ thống, cải thiện quá trình làm việc, và đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra đúng cách.

7. Quản lý phân quyền

Với chức năng quản lý phân quyền trong hệ thống, người quản lý sẽ thực hiện phân công công việc, các chức năng theo từng role user có thể thực hiện trong hệ thống, điều chỉnh quyền truy cập của từng người dùng dựa trên vai trò hoặc nhiệm vụ của họ. Điều này đảm bảo rằng người dùng chỉ có quyền truy cập và thực hiện các chức năng tương ứng với vai trò của mỗi người, đồng thời giúp bảo vệ thông tin quan trọng và tuân thủ các quy định về quyền truy cập và bảo mật dữ liệu cá nhân. Chức năng phân quyền trong hệ thống hỗ trợ quản lý người dùng, ghi nhật ký hoạt động và điều chỉnh quyền truy cập khi cần thiết, giúp đảm bảo hoạt động của hệ thống diễn ra suôn sẻ và an toàn.

III. LỜI KẾT

Hệ thống quản lý bất động sản không đơn thuần chỉ là một công cụ quản lý thông tin mà còn là một bộ công cụ đắc lực giúp đối tác G18 quản lý, theo dõi và tối ưu hóa các giao dịch bất động sản một cách hiệu quả. 

Hệ thống mang lại sự linh hoạt, tinh an toàn, tính toàn diện và khả năng tùy chỉnh thông tin một cách nhanh chóng. Với sự phát triển liên tục của thị trường bất động sản và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc sử dụng một hệ thống là một yếu tố quyết định trong việc thành công của các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực này. Hệ thống giúp tối ưu hóa quá trình làm việc, giảm thiểu sai sót, và tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Cuối cùng, việc đầu tư vào hệ thống quản lý bất động sản không chỉ là một quyết định thông minh mà còn là một bước đi đáng giá của G18, đảm bảo rằng G18 luôn sự kiểm soát và quản lý hiệu quả trong lĩnh vực bất động sản đầy thách thức. Và cũng từ đây, BEIT chúng tôi hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hệ thống trong lĩnh vực bất động sản và cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết hơn về các lợi ích và cơ hội mà nó mang lại.

Hãy liên hệ với BEIT chúng tôi để được tư vấn nhiều hơn về hệ thống quản lý bất động sản, chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn các giải pháp để giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến vấn đề quản lý mà doanh nghiệp của bạn đang mắc phải nhưng chưa có cách giải quyết thành công. Liên hệ ngay với chúng tôi qua: 

 • Hotline: 0936736633
 • Email: support@beit.net

Tham khảo nhiều hơn các sản phẩm trong các lĩnh vực khác của chúng tôi tại đây.

Bài viết liên quan

2024.03.18
Xử lý hình ảnh trí tuệ nhân tạo AI là gì? – Mẹo, Công cụ & Trường hợp sử dụng

Công nghệ AI vẫn còn tồn tại và đang ghi dấu ấn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ […]

2024.03.17
Cách kiểm tra và cập nhật lên phiên bản WordPress mới nhất

Bạn đang tự hỏi liệu trang web của bạn có đang sử dụng phiên bản WordPress mới nhất không? Với […]

2024.03.14
BEIT xây dựng hệ thống website cho hệ thống phòng khám Y học cổ truyền

benhvienchamcuu-yhctvn.com được xây dựng bởi BEIT. Chúng tôi luôn mong muốn tạo niểm tin cho khách hàng. benhvienchamcuu-yhctvn.com chuyên về […]

2023.12.10
Website của bạn có thể đứng ở vị số 1 mãi mãi ở Google không?

Khi bạn đang xây dựng doanh nghiệp của mình và xây dựng sự hiện diện trực tuyến, bạn có một […]

2023.12.09
5 Lý do tại sao doanh nghiệp cần Local SEO?

Nếu ai đó tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trực tuyến và không biết công ty của […]

2023.12.08
Tại sao Flutter là tương lai của phát triển ứng dụng?

Trong phần này, chúng ta khám phá lý do tại sao Flutter nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến […]